Персональна сторінка Коваліва Олександера Івановича
Головна Статті Інші Великі землевласники - орендарі вестимуть свій нерегульований і невидимий ринок...
Великі землевласники - орендарі вестимуть свій нерегульований і невидимий ринок... PDF Друкувати Електронна адреса
Статті - Інші
Написав Oleksander Kovaliv   
Вівторок, 31 березня 2009 22:28
Головна стаття
Великі землевласники - орендарі вестимуть свій нерегульований і невидимий ринок...
Page #
Всі сторінки

27 грудня 2009 оновлюючи сторінку, я писав «Чотирнадцять років тому (відразу після виходу відомого Указу Президента України від 08.08.1995 р. та до прийняття нової Конституції України, в якій відсутня колективна власність на землю) я написав цю статтю. Вона була пізніше (з уточненими показниками) також передрукована в незалежній, на той час, фермерській газеті, яка мала гарну назву: «Наш час». То справді був наш час !...  Жаль, що омріяний час так і не настав..., - через не всім відомі причини...

Сьогодні минуло 19 років… І що ж ???...

Варто перечитати.

 

Всеукраїнська газета «Наш час» від 3 жовтня 1997 року

Ринкові відносини і демократична держава без власника землі немислимі

Українська земля розташована досить добре в світовому просторі порівнюючи з іншими державами.
Вона багата водами, надрами, ґрунтами, рослинним і тваринним світом. Створено поселення, відповідний народногосподарський виробничий комплекс, інфраструктуру. Певною мірою розвинута наука і техніка.
Кардинально змінюючи політичний устрій держави і створюючи національну економічну політику в Україні, зроблено багато кроків, зокрема впроваджено приватну власність на землю тощо.
Однак, продовжує існувати надумана система управління й розпорядження землею та її природними ресурсами, у центрі якої залишаються відомчі та кланові інтереси.

Відбувається, до кінця необдумана, поспішність в приватизації та колективізації земель без комплексного бачення перспективи розвитку інфраструктури, населених пунктів, шляхів відновлення та створення агролісоландшафтів. Земельні реформування, в основному, зводяться до аграрних, хоч перспектива використання ґрунтів (основне національне багатство України) потребує особливого підходу.
Оскільки земельні реформування є незворотними, назріла крайня потреба змінити політику й економіку земельних відносин.
Розглянемо деякі положення існуючих земельних відносин та, чи відповідають вони суті та змісту сучасних вимог?
Ні, не відповідають! Чому?
Перш за все не відповідають своїй суті запроваджені та вживані  в цій сфері комуністичною «елітою», багатьма вченими, державними мужами, аграрними керівниками самі визначення, слова та вирази, які й сьогодні наповнюють нормативні документи, різні публікації, ефірний простір та голови багатьох ще мало свідомих людей.
Під словом «землі » чи «земельні ресурси» переважно розуміють поле, ґрунт. Коли вживають слово «село», то розуміють: «Колхоз» чи «Совхоз» і навпаки. Говорять, що землю необхідно віддати селянам. А як бути в місті чи в селищі міського типу? А що таке: «В нашем колхозе (совхозе) – два-три села»? У колгоспі можуть бути свині, корови, а не села. Як розуміти «пріоритетний розвиток села та агропромислового комплексу»?
А, як реалізувати вираз: «Земля повинна належати тим, хто її обробляє»?
Чи всі товаровиробники однаковою мірою пов’язані з обробітком землі і чи мають сплачувати лише земельний податок?
Чому господарства, використовуючи енергоресурси, добрива, гербіциди за світовими цінами, виробляють на кращих землях продукцію, яка реалізується не за нижчими цінами, а заробітна плата у наших колгоспників у десятки разів нижча від фермерів Німеччини, Данії...?
Кого вважати «сільськогосподарським товаровиробником»?.. Хто насправді сільськогосподарський товаровиробник – голова спілки, бухгалтер, комірник, механізатор, агроном чи працівник колгоспної цегельні й кому ж давати дотації…?
Чим відрізняється робітник міського ковбасного цеху від сільського?
Чому колективна власність на землю, її ґрунти, води, ліси, надра та колективна господарка не ліквідують колективної безвідповідальності за охорону і раціональне використання ґрунтів?..
Чому зі зміною вивісок та лозунгів не змінюється суть земельних відносин? Як би не змінювали назви колективних господарстві, суть великого землевласника, а не господаря землі залишається та сама і скорочено називається КОЛГОСП.
Таких «Чому?» і «Як?» дуже багато, і вони мають пряме відношення до наведення елементарного порядку, особливо на початку реформування.
Із веденням в Україні надуманої колективної форми власності на землю, опоненти приватної власності на землю та побудови суверенної демократичної держави втовкмачують, як панацею, думку про «рівноправність» усіх форм власності, про недопустимість фермерського руху на базі існуючих колгоспів, мовляв «фермер не нагодує державу» та багато іншого.
Оскільки в цьому просторі, особливо, владні сільськогосподарські структури різних рівнів та мастей найактивніше продовжують форсувати фактично прихований від землероба, інтерес зиску від колективної власності на землю та експлуатації тих, хто її обробляє, шляхом утримання колективних господарств (скорочено – КОЛГОСПІВ, або - КОМУН), то доцільно деталізувати окремі, положення ринку землі.
Для цього розглянемо через РЕНТИ дещо в спрощеному вигляді дійсну економіку родючих земель в сільськогосподарському виробництв, про яку не дуже розказують, а натомість лякають людей якщо не податками на землю, то ринком землі, або «не можливою» вільною працею на ній без начальства колгоспу, агрофірми, селянської спілки, акціонерного товариства, чи ще якого ЛТД.
І  РЕНТА –
Плата за природну родючість землі
Якщо, наприклад, ви маєте гектар ріллі, який дає 30 ц зерна, то виникає запитання, чи в цьому зерні є тільки енергія праці, солярки, гербіцидів, чи якась ще інша? А яка частка в цьому зерні енергії сонця, ґрунту, води (від Бога)? Наша Україна це не піски Африки чи холоди Сибіру, тому енергія ґрунтів, води, сонця втілена в продукцію й є та частка енергії – наше національне багатство. Цю частку прибутку повинен сплачувати кожний, хто використовує це багатство: чи власник, чи орендар, землі. Сплата до відповідного бюджету повинна здійснюватися відповідно до родючості ґрунтів і природно-кліматичних умов, це і є І рента.
II  РЕНТА
Плата за власність на землю
Нехай у вас один гектар землі і в мене один гектар. Потенційна родючість однакова – хай по 30 ц зерна. Ви і я повинні сплатити першу ренту, але ви цей гектар маєте у власності, а я орендую. Ви не платите нічого,а я повинен сплатити ще й орендну плату орендодавцю. Ця плата повинна бути не нижчою ставки банківського проценту. Бо, якщо ви купили землю, то вона повинна давати прибуток не менший, ніж поклали б ці гроші у банк під проценти. І тільки ця плата визначає ринкову вартість землі. Наприклад, щорічна плата, помножена на 25 чи 50років – складе купівельну вартість гектара землі, і тільки в цій частині держава як власник, на даному етапі передає безплатно у власність тому чи іншому громадянину землю, позбуваючись орендної плати до держави. На величину цієї ренти також впливають різноманітні фактори: розміщення ділянки до ринку збуту, потенціального її поліпшення, тощо.
ІІІ РЕНТА –
Плата за додатково вкладену працю
Наприклад, ви і я маємо той самий гектар землі. Ви і я сплачуємо першу ренту. Ви є власником землі, а я орендарем. Я ще повинен платити орендну плату, а ви – ні. Але ви кращий господар. Встаєте раніше, вчасно проводити відповідні роботи, додатково підживили посіви і знищили бур’яни тощо. Ви одержали по 40 ц зерна, а я тільки 30 ц. Одержані додатково 10 ц зерна повністю повинні залишитись вам, як товаровиробнику за додаткову працю, це і є ІІІ рента – додаткова винагорода за господарське ставлення до землі.
ІV РЕНТА. –
Монопольна рента.
Монопольна рента утворюється в результаті продажу продукції за монопольними цінами, які перевищують фактичну вартість, включаючи затрати праці, рентабельність та вищевказані ренти. Для одержання монопольної ренти будь-яким шляхом усувається вільна конкуренція. На сьогодні вважаємо, найбільшою антидержавною діяльністю є створення штучних перешкод для виробництва і реалізації продукції власними ефективними товаровиробниками на внутрішньому і зовнішньому ринках, а також вільного доступу через кордони, особливо в час реформ, іноземної продукції, яку можна виробити в Україні. Ці питання повинні регулюватися на державному рівні, бути пріоритетом держави і гарантом захисту усіх її громадян, і в першу чергу ефективних товаровиробників.
Чи враховувались ці та інші важливі аксіоми при формуванні законодавчого простору земельних реформувань і чи взагалі є виважена й до кінця продумана на державному рівні відповідна Концепція та Програма з урахуванням регіональних особливостей?..
Проаналізуємо хід політики земельних реформувань в аграрному секторі, як вона відповідає економічним законом та лозунгам «земля повинна належать тим, хто її обробляє», «вільний вибір форм власності та господарювання».
Позитивним є намагання Президента України передати шляхом роздержавлення частини земель товарного сільськогосподарського виробництва у приватну власність певній частині громадян для добровільного утворення на приватній основі та особистої праці ефективних господарів. Розмір таких господарств мав би бути різноманітним, враховуючи конкретні природно-кліматичні умови, структуру виробництва тих чи інших культур, перспективу розвитку території, необхідну трансформацію угідь та реструктуризацію надуманих і не життєздатних виробництв.Останнє оновлення на Неділя, 04 січня 2015 17:58
 
© 2024 kovaliv.kiev.ua. Всі права захищено.
© 2008 Копіювання тексту без вказання лінку на орігінал - заборенено!